ในบทความวันนี้ เราจะมานำเสนอ ความหมายของ Pip และ Point คืออะไร ? พร้อมทั้งยกตัวอย่าง ให้เพื่อนๆ หลายคน ได้เข้าใจตรงกันด้วยว่า เราควรอ่านค่า Pip หรือ Point ในกรณีใด? เพราะหลายคนยังสับสน เรียก Pip เป็น Point หรือเรียก Point เป็น Pip อยู่ หากใครที่ กำลังสนใจ หาความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ ก็สามารถศึกษาเพิ่มเติม ได้จากบทความของเรา ในวันนี้ ซึ่งมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

pip คืออะไร

สารบัญ

ความหมาย Pip คืออะไร ?

Pip อ่านออกเสียงว่า “ปิ๊ป” มีความหมาย คือ เป็นหน่วยที่ใช้วัดปริมาณ และการเคลื่อนไหวของราคาค่าเงิน ในตลาด Forex เป็นการอ่านค่าจุดทศนิยม หรือการนับจุดทศนิยม ในตำแหน่งที่ 2 และ 4 โดยเราจะยกตัวอย่าง การอ่านค่า Pip ได้ดังนี้

ตัวอย่าง Pip

1. ราคาค่าเงินของคู่เงิน EUR/JPYอยู่ที่ 217.50 จากนั้น ราคาได้เคลื่อนที่ไปที่ราคา 217.55เราจะอ่านค่าเงินคู่นี้ว่า คู่เงิน EUR/JPYมีการเคลื่อนที่ไป 5 Pip

2. ราคาค่าเงินของคู่เงิน USD/CADอยู่ที่ 1.7300 จากนั้นราคาได้เคลื่อนที่ไปที่ราคา 1.7330เราจะอ่านค่าเงินคู่นี้ว่า คู่เงิน USD/CADมีการเคลื่อนที่ไป 30 Pip

3. ราคาค่าเงินของคู่เงิน USD/CHFอยู่ที่ 0.3820จากนั้นราคาได้เคลื่อนที่ไปที่ราคา 0.3860 เราจะอ่านค่าเงินคู่นี้ว่า คู่เงิน USD/CHF มีการเคลื่อนที่ไป 40 Pip

1 ปี๊บ เท่ากับ กี่ จุด

ความหมาย Point คืออะไร ?

Point อ่านออกเสียงว่า “พอยท์” หรือที่เรีกกันว่า จุด มีความหมาย คือ เป็นหน่วยที่ใช้วัดปริมาณ การเคลื่อนไหวของราคาค่าเงิน ในตลาด Forex เป็นการอ่านค่าจุดทศนิยม หรือการนับจุดทศนิยม ในตำแหน่งที่ 3 และ 5 โดยเราจะยกตัวอย่าง การอ่านค่า Point ได้ดังนี้

ตัวอย่าง Point

1. ราคาค่าเงินของคู่เงิน EUR/JPYอยู่ที่ 117.450จากนั้น ราคาได้เคลื่อนที่ไปที่ราคา 117.453 เราจะอ่านค่าเงินคู่นี้ว่า คู่เงิน EUR/JPYมีการเคลื่อนที่ไป 3 Point หรือ 3 จุด

2. ราคาค่าเงินของคู่USD/CADอยู่ที่ 1.220จากนั้น ราคาได้เคลื่อนที่ไปที่ราคา 1.230เราจะอ่านค่าเงินคู่นี้ว่า คู่เงิน USD/CADมีการเคลื่อนที่ไป 10 Point หรือ 10 จุด

3. ราคาค่าเงินของคู่USD/CHFอยู่ที่ 0.45200 จากนั้น ราคาได้เคลื่อนที่ไปที่ราคา 0.45230เราจะอ่านค่าเงินคู่นี้ว่า คู่เงิน USD/CHFมีการเคลื่อนที่ไป 30 Point หรือ 30 จุด

ข้อสังเกต ความแตกต่างระหว่าง Pip และ Point คืออะไร ?

จากบทความด้านบน คงได้ทำความรู้จักแล้วว่า ความหมายของ Pip และ Point คือ อะไร ? โดยทั้ง Pip และ Point นั้น มีความหมายเหมือนกัน คือ ทำหน้าที่เป็นชื่อ ที่ใช้อ่าน หรือนับจุดทศนิยมเหมือนกัน แต่มีข้อสังเกต ที่บ่งบอกถึงความแตกต่างกัน ในเรื่องของการอ่านค่า คือ 1 Pip = 10 Point โดยเราจะยกตัวอย่าง เปรียบเทียบกัน ให้เข้าใจมากขึ้น ดังนี้

1. ราคาค่าเงินของคู่เงิน EUR/JPYอยู่ที่ 226.500จากนั้น ราคาได้เคลื่อนที่ไปที่ราคา 226.510

  • เราจะอ่านค่าเงินคู่นี้ว่า คู่เงิน EUR/JPYมีการเคลื่อนที่ไป 1 Pipหรือ 10Point

2. ราคาค่าเงินของคู่USD/CADอยู่ที่ 1.500 จากนั้น ราคาได้เคลื่อนที่ไปที่ราคา 1.520

  • เราจะอ่านค่าเงินคู่นี้ว่า คู่เงิน USD/CADมีการเคลื่อนที่ไป 2 Pip หรือ 20 Point

3. ราคาค่าเงินของคู่USD/CHFอยู่ที่ 0.74200 จากนั้น ราคาได้เคลื่อนที่ไปที่ราคา 0.74300

  • เราจะอ่านค่าเงินคู่นี้ว่า คู่เงิน USD/CHF มีการเคลื่อนที่ไป 10 Pip หรือ 100 Point

ในเรื่องของ Pip และ Point นั้น ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญ กับ การเทรด Forex อย่างมาก หากเรามีความรู้ ความเข้าใจ ก็จะสามารถอ่านค่า ในแต่ละ Lot ได้อย่างถูกต้อง และการอ่านค่าที่ถูกต้องนั้น ก็จะแสดงถึงความเป็น ผู้ชำนาญ หรือความเป็น นักเทรด (Trader) มืออาชีพ ที่ดี นั่นเอง

ควรอ่านค่า Pip หรือ Point ในกรณีใด?

ในการอ่านค่า Pip และ Point หลายๆ คน อาจจะกำลังสงสัยว่า แล้วในกรณีใด ควรอ่าน Pip กรณีใด ควรอ่าน Point โดยหลักๆ ก็คือ ให้อ่านค่าตามจุดทศนิยม แต่บางโบรกเกอร์ ก็เริ่มเทรด Forex ที่ 2 หรือ 4 จุดทศนิยม กรณีนี้ไม่สามารถอ่านค่าว่า Point หรือ จุดได้ จะต้องเริ่มอ่านค่าเป็น 1 Pip  นั่นเอง

สรุป เรื่องราวของ Pip และ Point คืออะไร

จากบทความทั้งหมดนี้ คงจะทำให้หลายๆ คน ได้เข้าใจ และเรียนรู้แล้วว่า Pip และ Point คือ อะไร ? และคงจะสังเกตเห็นถึง ความแตกต่างของ 2 คำนี้แล้ว เห็นหรือไม่? ว่าการอ่านค่า Pip และ Point นั้น ไม่ใช่เรื่องที่ยากเลย หากต้องการจะประสบความสำเร็จ ในการซื้อขาย หรือเทรด Forex ก้าวแรกของนักเทรด (Trader) มืออาชีพ ก็จะต้องเริ่มจาก การอ่านค่าพื้นฐานต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง


บทความอื่นๆ